Header

Dobre notowania ratingowe Illinois

Poprawia się wiarygodność kredytowa Illinois. Potwierdza to S&P Global Ratings, który w czwartek podniósł długoterminowy rating kredytowy naszego stanu do poziomu A- z BBB+.  To już siódma w ciągu dwóch lat podwyżka noty Illinois. Rating dotyczy około 27,7 miliarda dolarów w obligacjach stanowych. „Podniesienie ratingu dla tzw. długu GO odzwierciedla nasz pogląd, że zaangażowanie Illinois we wzmocnieniu elastyczności i stabilności budżetowej stanu, wspierane przez przyspieszenie spłaty zobowiązań, odbudowę funduszu stabilizacji budżetowej do poziomu najwyższego od dekady oraz spowolnienie wzrostu ustawowych funduszy emerytalnych, będzie prawdopodobnie kontynuowane w przyszłości” – zaznaczył w opublikowanym oświadczeniu analityk kredytowy S&P Global Ratings Geoff Buswick. Obligacje są formą pożyczania pieniędzy stosowaną zarówno przez rząd federalny i jak władze poszczególnych stanów a także firmy, wykorzystywane na długoterminowe projekty kapitałowe. Wyższe ratingi obligacji oznaczają zazwyczaj, że pożyczkobiorca – w tym przypadku stan – płaci niższe stopy procentowe. Przed ostatnimi podwyżkami wszystkie trzy główne agencje ratingowe – w tym Moody’s Investors Service i Fitch Ratings – oceniły obligacje stanu Illinois na poziomie o jeden stopień wyższy niż status „śmieciowy”, czyli taki, w którym ogromni inwestorzy instytucjonalni nie będą ich kupować. W ciągu ostatnich dwóch lat Illinois wykorzystało wyższe niż oczekiwano dochody, by spłacić zaległe rachunki i inne krótkoterminowe zadłużenie. Ponadto odłożyło 1,9 miliarda dolarów na stanowy fundusz stabilizacji budżetowej – powszechnie znany jako „rain day” – a w nadchodzącym roku fiskalnym stan ma wpłacić na ten fundusz kolejne 138 milionów dolarów o czym poinformował gubernator J.B. Pritzker przedstawiając niedawno plan budżetowy Illinois.

1