Header

Departament policji Chicago rozszerza działania detektywów

Departament policji Chicago ogłosił zwiększenie z trzech do pięciu okręgów detektywistycznych. Dzięki temu policjanci w szybszym czasie będą odpowiadali na zgłoszenia zwłaszcza w zachodnich rejonach miasta. Burmistrz Lori Lightfoot już w październiku mówiła, że zmiany zostały zatwierdzone po wcześniejszej rekomendacji policyjnego forum wykonawczego. Pełniący obowiązki tymczasowego nadkomisarza policji, Charlie Beck podkreślił, że zadaniem detektywów będzie też pojawianie się w dzielnicach, w których dochodzi do zwiększonej liczby przestępstw. Mieszkańcy będą mieli szansę zapoznać się z nimi i dzięki temu możliwa będzie ściślejsza współpraca z policją. Dodatkowe przydziały do rozszerzonych okręgów detektywistycznych rozpoczną się w kwietniu przyszłego roku.

1