Header

Departament ds. dzieci i rodziny Illinois nie jest w stanie ochronić swoich podopiecznych

Departament ds. dzieci i rodziny Illinois (Department of Children and Family Services – DCFS)  co roku otrzymuje na swoją działalność 1,5 miliarda dolarów. Zatrudnia blisko 3 tysiące pracowników, którzy w dalszym ciągu nie potrafią zapewnić bezpieczeństwa dzieciom z domów, w których padają ofiarami przemocy. W ubiegłym roku chicagowskie media informowały o śmierci 11 dzieci znajdujących się pod opieką stanowego departamentu ds. dzieci i rodziny. Niektóre z nich przebywały w rodzinach zastępczych lub były pozostawione w rodzinnych domach uznanych za niebezpieczne. Z raportu inspektora generalnego DCFS wynika, że od lipca 2021 do czerwca 2022 roku ze znajdujących się pod nadzorem departamentu dzieci zmarło aż 171 niepełnoletnich podopiecznych. Zgon 18 z nich uznano za morderstwo, 30 za wypadek a pozostałe dzieci – jak wynika z raportu – zmarły z przyczyn naturalnych. „To niedopuszczalne by dzieci pod nadzorem stanowego departamentu ds. dzieci i rodziny umierały” – powiedział opiekun publiczny powiatu Cook, Charles Golbert. Dodał, że tak dużej liczby zgonów dzieci pod opieką DCFS jeszcze nie było. „Nie jestem w stanie nawet wyrazić mojego oburzenia. To są dzieci. To są nasze dzieci.  DCFS jest agencją, która ma się nimi opiekować i notorycznie zawodzi pozostawiając dzieci w domach, w których stosowana jest wobec nich przemoc” – powiedział Golbert. Departament ds. dzieci i rodziny od dłuższego czasu jest krytykowany i pojawiły się żądania zmian na stanowisku dyrektora, które zajmuje Marc D. Smith. Naciski na gubernatora J.B. Pritzkera nadal nie przynoszą efektu i wcią popiera on Smitha twierdząc, że wykonuje swoją pracę rzetelnie. Niestety dzieci nadal umierają lub są wysyłane do zastępczych domów, które nie powinny pełnić tej roli albo są zostawiane z rodzicami, którzy je biją.

1