Header

„Defender” nie będzie się już ukazywał w wersji papierowej

W środę po raz ostatni w Chicago ukazało się papierowe wydanie „Defender”. Gazeta przeznaczona dla społeczności Afroamerykańskiej teraz dostępna będzie wyłącznie w wydaniu internetowym. „Defender” wydawany był od 114 lat. Początkowo jego nakład wynosił ponad 250 tysięcy egzemplarzy, ostatnio już tylko 16 tysięcy. „Jesteśmy świadkami zmian i wiele gazet zmniejsza swoje nakłady by nadal funkcjonować w formie internetowej. Ta ikoniczna gazeta jednak nie zniknie z Chicago” – zapewniła Dyanna Knight Lewis, wiceprezes „Defender”. Przypomniała, że właśnie na jej łamach mobilizowano ludzi do głosowania a początkowo prowadzono walkę o równouprawnienie i prawa cywilne. „Defender” został założony w 1905 roku przez Roberta Abbott’a. Gazeta stała się popularna w całym kraju i uważano ją za głos Afroamerykanów walczących o swoje prawa.

1