Header

Dane z czytników kamer nie będą mogły być wykorzystywane przeciw osobom decydującym się na aborcję

Sekretarz stanu Illinois chce się upewnić, że dane z czytników kamer sprawdzających tablice rejestracyjne nie są używane do śledzenia osób przyjeżdżających do naszego stanu w celu przeprowadzenia aborcji. Takie czytniki działają przy autostradach i pomagają policji w odnalezieniu skradzionych samochodów czy zaginionych osób. Niestety pojawiły się obawy, że mogą zostać wykorzystane do śledzenia osób, które w swoich stanach nie mogą poddać się aborcji i w tym celu przyjeżdżają do Illinois. Nowy projekt ustawy został przedstawiony przez sekretarza stanu Illinois Alexiego Giannouliasa. „Właśnie dlatego zainicjowałem pierwszą w kraju ustawę House Bill 3326, która ograniczy korzystanie z automatycznych czytników tablic rejestracyjnych do śledzenia osób poszukujących opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i osób, które im pomagają” – powiedział. Giannoulias dodał, że ustawa ta chroni również osoby, które mogą być celem ataków ze względu na ich status imigracyjny. Prezes i dyrektor generalna Planned Parenthood Illinois Jennifer Welch powiedziała, że pacjenci spoza stanu są zaniepokojeni faktem, że nowoczesna technologia może być wykorzystana przeciw nim. Podkreśliła, że prawie jedna czwarta pacjentów Planned Parenthood Illinois pochodzi spoza stanu. Z kolei kongreswoman Ann Williams stwierdziła, że ustawa ta dotyczy tego, co nazwała „nową bitwą” na granicach stanu. „Ustawa zabrania udostępniania danych lub zezwalania jakimkolwiek organom ścigania na wykorzystywanie danych do wykorzystania informacji przeciwko komukolwiek w stanie Illinois poszukującemu opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego” – powiedziała Williams. Ustawa czeka obecnie na podpis gubernatora Illinois, J.B. Pritzkera.

1