Header

Czystość chicagowskich plaż na ogół nie budzi zastrzeżeń

Environment America Research i Policy Center opublikowały raport za 2018 rok w sprawie zanieczyszczenia plaż w rejonie Wielkich Jezior. Chicagowskie plaże są ogólnie bezpieczne. Na terenie powiatu Cook znajduje się 20 plaż publicznych. Najwięcej w obrębie Wietrznego Miasta. W raporcie zaznaczono, że przeprowadzone badania wykazywały występowanie w niektóre dni podwyższonego poziomu bakterii. Testy potwierdziły, że w ciągu jednego dnia w ubiegłym roku kąpiel w jeziorze Michigan w sezonie letnim powinna być całkowicie zakazana. Bakterie znalezione w wodzie pochodzą głównie ze ścieków. Władze Chicago poinformowały, że w sezonie wakacyjnym jakość wody sprawdzana jest parę razy dziennie. W razie stwierdzenia podwyższonego poziomu bakterii natychmiast opinia publiczna jest o tym informowana.

1