Header

Czy politycy w Illinois będą nosili małe kamerki jak policjanci?

Republikański kongresman chce by politycy w Illinois mieli małe kamerki jakie noszą policjanci w Chicago podczas załatwiania oficjalnych spraw. Kongresman stanowy John Cabello z Machesney Park twierdzi, że kamerki wpłynęłyby na zmniejszenie korupcji i większą przejrzystość w działaniach polityków. „Illinois i Chicago słyną z korupcji i dziwnych interesów czas by to zmienić i skłonić polityków do uczciwości” – stwierdził Cabello. Projekt ustawy nr. 3447 zostanie rozpatrzony przez stanową komisję wyborczą. Zgodnie z zapisem kamerki podczas spotkań biznesowych mieliby nosić nie tylko politycy reprezentujący nasz stan ale także poszczególne miasteczka czy powiaty. Za ich brak ustawa przewiduje grzywnę.

1