Header

CTA zatwierdziło budżet na 2019 rok. Nie będzie podwyżki cen biletów

Chicagowskie przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej nie przewiduje podwyżki cen biletów w 2019 roku. Zarząd CTA podczas tajnego głosowania zatwierdził w środę budżet na przyszły rok. Operacyjny budżet oszacowano na kwotę 1.6 miliarda dolarów a 5-letni, w ramach którego ujęto dalszą modernizację trakcji kolejowej, stacji a także sprzętu w tym pociągów na 2.9 miliarda dolarów. CTA ma nadzieję na uzyskanie dodatkowych pieniędzy z budżetu Illinois a także federalnego. Dyrektor biura finansowego, Jeremy Fine przyznał, że dzięki oszczędnościom od 2011 roku udało się zagospodarować 300 milionów dolarów. CTA nie planuje też w przyszłym roku ograniczenia liczby kursów pociągów i autobusów. Wcześniej Metra również zatwierdziła budżet, w którym nie ma zapisu o podwyżkach cen biletów. Uprzedziła jednak, że mogą one być konieczne w 2020 lub w 2021 roku.

1