Header

CPS rozszerza program pozalekcyjnych zajęć sportowych

Chicagowskie Szkoły Publiczne (CPS) rozszerzają program pozalekcyjnych zajęć sportowych. Przeznaczony jest on dla uczniów od 5 do 8 klasy. Przewidziano różne zajęcia prowadzone przez trenerów oraz nauczycieli CPS przy współpracy z dystryktem parków miejskich. W ubiegłym roku w pilotażowym programie sportowym wzięło udział 19 szkół CPS, w tym roku dołączyły kolejne. Prezes CPS, Forrest Claypool powiedział, że celem programu jest nie tylko mobilizacja uczniów szkół elementarnych do większej aktywności fizycznej, ale nauczenie ich zdrowej rywalizacji oraz zapewnienie opieki dla młodzieży z tzw. środowisk zagrożonych przestępczością. Program rozpocznie się w styczniu 2017 roku od zajęć z koszykówki dla dziewcząt i chłopców. Uczestnicy otrzymają darmowe śniadanie, zajęcia odbywać się będą w soboty. Program częściowo finansowany jest z funduszu Children’s First.

1