Header

CPS planuje wydatki na nowy rok szkolny

Chicagowskie Szkoły Publiczne (CPS) przedstawiły propozycję budżetu na rok szkolny 2022/2023. Opiewa on na 9.5 miliarda dolarów czyli jest wyższy o 8 procent w porównaniu do poprzedniego. CPS podało, że priorytetami są większe nakłady nie tylko na edukację ale także na zdrowie psychiczne uczniów, bezpieczeństwo i rozwój zawodowy nauczycieli. Dystrykt szkolny nadal czerpie z federalnych zasobów covidowych w wysokości 2.8 miliardów dolarów. Z tej puli ponad 700 milionów dolarów w przyszłym roku ma zostać przeznaczone na wczesną edukację, programy pozaszkolne i wspomnianą opiekę zdrowia psychicznego. W nowym budżecie ujęto też 8 milionów dolarów (czyli o 2 miliony więcej niż w tym roku) na sprzęt potrzebny do ochrony. Prezes CPS, Pedro Martinez zaznaczył, że planowane inwestycje mają zapewnić szkołom zasoby umożliwiające wysoką edukację dla każdego ucznia. CPS planuje też zatrudnienie ponad 500 nauczycieli i 700 dodatkowych pracowników. Oznacza to, że w nowym roku szkolnym w CPS zatrudnionych byłoby ponad 40 tysięcy osób.

1