Header

College powiatu Lake stawia warunek: Szczepionka albo skreślenie z listy studentów

Do czwartku studenci college’u powiatu Lake muszą przedstawić dowód na przyjęcie szczepionki przeciw koronawirusowi lub wyrazić zgodę na cotygodniowe poddawanie się testom. W przeciwnym wypadku studenci zostaną automatycznie skreśleni z listy uczniów uczelni. Z danych college’u powiatu Lake wynika, że 30 procent studentów do tej pory nie spełniło tego wymogu.

1