Header

Chicagowskie władze rozszerzyły program Safe Passage

Władze Chicago rozszerzyły na wakacje program tzw. Safe Passage. Około 170 osób, które przeszły specjalne szkolenie będzie czuwać nad bezpieczeństwem dzieci biorących udział w letnich zajęciach odbywających się w ponad 30 ośrodkach kultury na terenie miejskich parków głównie w południowych i zachodnich dzielnicach. W zajęciach bierze udział około 3 tysięcy dzieci. Zatrudnienie osób przy Safe Passage będzie Chicago przez najbliższe parę tygodni kosztować 280 tysięcy dolarów. W ciągu roku szkolnego osoby te zapewniają bezpieczeństwo uczniom w drodze do i ze szkoły, co szczególnie ma duże znaczenie w tzw. niebezpiecznych dzielnicach gdzie często dochodzi do aktów przemocy w tym strzelanin.

1