Header

Chicagowskie władze przedłużyły zalecenie „stay-at-Home”

Do 22 stycznia władze Chicago przedłużyły zalecenie „stay-at-Home”. W połowie listopada w związku z drugą falą koronawirusa wystosowano do mieszkańców apel o ograniczenie aktywności. W wydanym oświadczeniu zalecono ścisłe stosowanie wskazówek pandemicznych. Wśród nich wymieniono między innymi ograniczenie jedynie do biznesowych wyjazdów poza Chicago i poddanie się testom po powrocie a także dobrowolnej kwarantannie. Ponadto w domach prywatnych powinno gromadzić się nie więcej jak 6 osób. Władze przypomniały o zakazie obsługi klientów wewnątrz restauracji i barów, ograniczeniu liczby klientów w sklepach spożywczych, hotelach i w klubach fitness a także osób w miejscach kultu religijnego.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1