Header

Chicagowskie restauracje na kółkach wymagają dokładniejszych inspekcji sanitarnych

Chicagowskie restauracje na kółkach (food truck) nie przechodzą odpowiedniej inspekcji – potwierdził miejski departament zdrowia i zapowiedział przeprowadzenie dokładniejszych kontroli już w styczniu. Często kupując kanapkę z takiego samochodu nie zdajemy sobie sprawy z tego, że osoba ją przygotowująca nie zachowuje podstawowych zasad higieny i robi je gołymi rękami co jest sprzeczne z obowiązującym prawem. Jednak dotychczasowe inspekcje wykazały również, że w 10 procent skontrolowanych restauracjach na kółkach nie są przestrzegane przepisy sanitarne. Chicagowski departament zdrowia powinien przeprowadzić w tym roku inspekcje wszystkich działających na terenie miasta samochodów z których sprzedawana jest żywność. Jednak jak się okazało zalega przynajmniej z setką takich kontroli z powodu – jak zaznaczono – braku pieniędzy. A tymczasem klienci restauracji na kółkach spożywają posiłki z nich sprzedawane być może wątpliwej jakości…

1