Header

Chicagowska uczelnia rezygnuje z testów ACT i SAT

University of Chicago jest pierwszą, dużą uczelnią w Stanach Zjednoczonych, która nie będzie wymagała od kandydatów uwzględnienia w aplikacjach wyników z testów ACT i SAT. Jak podkreślono w wydanym komunikacie, w ten sposób uniwersytet chce przyciągnąć większą liczbę osób z rodzin o niskich dochodach . W dodatku będzie zapewniać stypendia dla weteranów, a także ich dzieci oraz dzieci policjantów i strażaków. Przyszły student będzie mógł się przedstawić w przesłanym nagraniu wideo a do tej pory wymagane było pojawienie się na rozmowie kwalifikacyjnej. Zmiany na Uniwersytecie Chicago wprowadzone zostaną w 2023 roku.

1