Header

Chicagowska policja ostrzega przed rozbojami!

Policja Chicago ostrzega przed rozbojami, podczas których ofiary są zmuszane do wypłacania pieniędzy z bankomatów.

 Od początku listopada zgłoszono pięć tego typu kradzieży – w dzielnicach Garfield Park i Humboldt Park. Scenariusz przestępstw był bardzo podobny: grupa ludzi zbliża się do ofiary i grozi jej bronią żądając pieniędzy i kosztowności. W niektórych przypadkach ofiary były zmuszane do wypłacania pieniędzy z bankomatu. Przestępcy byli zamaskowani.
 Świadkowie, bądź ewentualne ofiary rozbojów proszone są o kontakt z policją (312) 744-8263.

1