Header

Chicagowska policja nie sprawdza nagrań z kamerek funkcjonariuszy

Z raportu opublikowanego przez inspektora generalnego wynika, że chicagowski departament policji nie sprawdza regularnie kamerek przypinanych do mundurów funkcjonariuszy. Wyznaczeni do tego oficerowie mają obowiązek kontroli tych urządzeń w celu upewnienia się, że działają one prawidłowo. W raporcie zaznaczono, że od listopada 2017 do marca 2018 roku nie sprawdzono wyrywkowo nawet jednego nagrania. Kamerki przypinane do mundurów przez funkcjonariuszy miały pomóc w odzyskaniu społecznego zaufania i zapewnić przejrzystość w działaniach chicagowskiej policji, oskarżanej o brutalność i łamanie zasad.

1