Header

Chicagowska policja ma plan na bezpieczne lato

Po kolejnym krwawym weekendzie w Chicago, podczas którego postrzelonych zostało 46 osób w tym 9 śmiertelnie tymczasowy szef departamentu policji przedstawił długoterminowe, jak i krótkoterminowe plany dotyczące bezpieczeństwa w okresie letnim. Nadkomisarz Fred Waller, wskazał na wiele sposobów, w jakie policja może poprawić swoje działania. Zwrócił uwagę na obszary, w których istnieją nieporozumienia między różnymi grupami. Przyznał, że tak jak wcześniej może dochodzić do dużych zgromadzeń, w trakcie których możliwe są gwałtowne zajścia. „Obecność policji w danych dzielnicach zależy od konkretnych potrzeb społeczności” – powiedział Waller. Dodał, że policja koncentruje się na dzielnicach w tym na Loop, gdzie w tym roku wielokrotnie dochodziło już do dużych zgromadzeń nastolatków. Oprócz wysiłków funkcjonariuszy regularnie patrolujących miasto czy detektywów, wolontariusze dokładają wszelkich starań, aby powstrzymać przestępczość i poprawić bezpieczeństwo. Podobnie jak zeszłego lata, członkowie programu ambasadorów Chicago Loop Alliance będą patrolować ulice w całej dzielnicy, aby powstrzymać agresywne zachowania i nielegalną działalność. „Kolejnym priorytetem dla policji i władz miasta jest dotarcie do społeczności i budowanie zaufania by w razie potrzeby funkcjonariusze natychmiast mogli reagować” – zaznaczył nadkomisarz Waller.

1