Header

Chicagowska policja aresztowała prawie 80 osób powiązanych z gangami

Chicagowska policja aresztowała 77 osób podczas akcji przeprowadzonej w zachodniej dzielnicy. Celem operacji była kontrola rejonu Wietrznego Miasta, w którym dużą aktywność wykazują lokalne gangi zajmujące się między innymi handlem narkotykami i bronią. Akcję przeprowadzono w czwartek i piątek a więc tuż przed świątecznym weekendem z okazji Labor Day w 11. i 15. dystrykcie – poinformował nadkomisarz departamentu policji Chicago, Eddie Johnson. „Obiecałem, że postaramy się zapewnić mieszkańcom większe bezpieczeństwo i nasza akcja jest najlepszym tego dowodem” – dodał Johnson. W trakcie zatrzymania policja zarekwirowała ponadto 11 sztuk broni, jeden samochód, 2,200 dolarów w gotówce oraz narkotyki o wartości ponad 65 tysięcy dolarów. Z raportu policyjnego wynika ponadto, że 45 z aresztowanych osób to udokumentowani członkowie gangów, 57 zostało już wcześniej skazanych za różne przestępstwa, 10 przebywało na warunkowym zwolnieniu.

1