Header

Chicagowska policja aresztowała 81 osób podejrzanych o nielegalny handel bronią

Chicagowscy policjanci aresztowali 81 osób podczas akcji skierowanej przeciwko handlarzom broni. 62 z zatrzymanych było już wcześniej skazanych, 14 przebywało na warunkowym zwolnieniu za sprzedaż narkotyków a 19 osób w przeszłości aresztowano za nielegalne posiadanie broni – poinformował rzecznik departamentu policji, Anthony Guglielmi. Policja przejęła też broń w tym automatyczną. To druga zakrojona na szeroką skalę akcja policji w tym roku, przeprowadzona głównie w zachodnich dzielnicach Wietrznego Miasta. Nadkomisarz Eddie Johnson zaznaczył, że w ramach strategii mającej na celu ograniczenie przemocy prawie podwojono liczbę aresztowań w porównaniu do 2016 roku. Podkreślił, że celem jest wyeliminowanie nielegalnych handlarzy broni, która z kolei kupowana jest za pieniądze ze sprzedaży narkotyków. Johnson przyznał, żer policja przygotowuje kolejne akcje.

1