Header

Chicagowska poczta rozpoczęła akcję wysyłki listów so Świętego Mikołaja

W Chicago rozpoczęła się akcja zbierania listów do Świętego Mikołaja. Dzieci ( i nie tylko) od środy do Wigilii Bożego Narodzenia mogą przynosić listy do Mikołaja do gółwnego urzędu pocztowego w centrum miasta ( Main Post Office). Każdego roku chicagowska poczta otrzymuje tysiące listów zaadresowanych na biegun północny. Niestety tylko na nieliczne Święty Mikołaj odpowiada. Urzędnicy poczty przyznali, że potrzebują pomocy w sortowaniu tych wyjątkowych listów.

1