Header

Chicagowska organizacja pomaga dzieciom, ofiarom przemocy

Każdego roku 2.9 miliona dzieci w Stanach Zjednoczonych pada ofiarą przemocy. W powiecie Cook w 2015 roku zgłoszono ponad 8 tysięcy przypadków nadużyć wobec dzieci. Dochodzi do nich nie tylko w domu, agresorami są też osoby, które nie są spokrewnione z niepełnoletnimi. Na terenie Chicago działa organizacja non-profit, Kids Have Hope zajmująca się edukacją zapobiegającą przemocy zarówno psychicznej jak i fizycznej. Przedstawiciele tej organizacji spotykają się z uczniami szkół, podczas prelekcji uczą jak odróżnić zachowania świadczące o nadużywaniu przemocy przez dorosłych także na tle seksualnym. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie internetowej: kidshavehope.org.

1