Header

Chicagowska komisja wyborcza zatrudnia sędziów elekcyjnych

Chicagowska komisja wyborcza poszukuje kandydatów na sędziów elekcyjnych, którzy mogliby zasiadać w komisjach podczas prawyborów jakie odbędą się już 20 marca. Osoby te muszą być obywatelami Stanów Zjednoczonych i znajdować się na liście wyborców powiatu Cook. Ponadto muszą przejść specjalne, 3-godzinne szkolenie. Za swoją pracę otrzymają 190 dolarów. Komisja poszukuje zwłaszcza osoby dwujęzyczne, mówiące nie tylko po angielsku ale także po polsku, hiszpańsku i chińsku. Sędziowie elekcyjni będą pracować w dniu prawyborów od 5 rano do 7 wieczorem do momentu kiedy po zamknięciu lokali wyborczych wszystkie dane zostaną odpowiednio zabezpieczone. Przyjmowani są też tzw. koordynatorzy elekcyjni, których płaca jest wyższa i wynosi 350 dolarów. Jednak ich zadaniem będzie nadzorowanie usterek systemu do głosowania a także pomoc przy rejestracji wyborców. Koordynatorzy muszą także przejść odpowiednie szkolenie i zdać test. Osoby zainteresowane pracą w komisjach wyborczych mogą składać aplikacje na stronie chipollworker.com

1