Header

Chicagowscy radni zatwierdzili budżet na przyszły rok

Rada Miasta Chicago we wtorek zatwierdziła pierwszy budżetu burmistrz Lori Lightfoot. Za głosowało 39 radnych a przeciw było 11. Budżet na 2020 rok oszacowano na kwotę 11.65 miliardów dolarów. Deficyt wyniesie 838 milionów. W budżecie ujęto między innymi podwyżkę podatku dla firm przewozowych jak Uber czy Lyft w centrum miasta, niedużą podwyżkę podatku od nieruchomości dzięki której miejskie biblioteki będą czynne także w niedziele. Ujęto w nim ponadto zapis o podwyżce stawki godzinowej do 15 dolarów do 2021 roku. Lightfoot po głosowaniu nie kryła zadowolenia z tego, że udało się jej przeforsować budżet. Zaznaczyła, że to jest dobry plan finansowy dla Chicago, który pozwoli na zbalansowanie wydatków bez zbędnych podwyżek opłat, odczuwalnych dla mieszkańców. Władze Chicago spodziewają się, że po zalegalizowaniu marihuany rekreacyjnej w Illinois 1 stycznia do kasy miasta z tytułu podatku wpłynie dodatkowo co najmniej 100 milionów dolarów.

1