Header

Chicagowscy radni reagują na wzrost liczby samobójstw wśród ratowników

Chicagowscy radni chcą zapewnić pomoc rodzino ratowników, którzy popełnili samobójstwo. Od paru lat w całych Stanach Zjednoczonych odnotowano wzrost tego typu przypadków. Dlatego radny Matthew O’Shea przedstawił projekt ustawy zapewniającej rodzinom wsparcie finansowe i emocjonalne po utracie bliskiej osoby. Współmałżonek ratownika, który targnął się na życie miałby otrzymać roczną pensję do 40 tysięcy dolarów w celu pomocy w opłacie rachunków za mieszkanie i edukację. O’Shea powiedział, że jego projekt uzyskał poparcie pozostałych 49 radnych. Zaznaczył on, że osoby udzielające pierwszej pomocy w tym ratownicy medyczni, policjanci i strażacy są bardziej narażeni na zespół stresu pourazowego w wyniku traumatycznych zdarzeń. W 2021 roku odnotowano w USA 632 zgony funkcjonariuszy organów ścigania z czego 25 procent to samobójstwa.

1