Header

Chicagowscy policjanci się niesprawiedliwie traktowani?

Chicagowscy policjanci mogą być dyscyplinarnie niesprawiedliwie traktowani – stwierdziła inspektor generalna, Deborah Witzburg. Z przeprowadzonej przez nią analizy wynika, że sprawy dotyczące wykroczeń jakich dopuszczają się funkcjonariusze są zarządzane niekonsekwentnie a podejmowane wobec nich procedury są niesprawiedliwe. „Dyscyplinarny system jest bardzo złożony i jeżeli nie zostaną wprowadzone zmiany grozi mu upadek” – powiedziała Witzburg. Dodała, że głównym powodem są zbyt skomplikowane procedury. Zwróciła uwagę, że dla prawie 12 tysięcy zaprzysiężonych policjantów obecny system nie zapewnia odpowiedniej ochrony ponieważ poszczególne agencje sprawujące kontrolę nad ich działaniami mają sprzeczne zasady. „Wielokrotnie policjanci narzekali, że wyznaczona im kara była motywowana politycznie i ustanawiana arbitralnie. Nie mamy obecnie przejrzystości w postępowaniu dyscyplinarnym wobec funkcjonariuszy mundurowych, który jest zgodny z prawem” – mówiła inspektor generalna Chicago. Przypomnijmy, że COPA czyli Cywilne Biuro ds. Odpowiedzialności Policji jest główną, niezależną agencja badającą zarzuty o niewłaściwe postępowanie policjantów.

1