Header

Chicagowscy policjanci przechodzą dodatkowe szkolenie jak pomóc osobom chorym psychicznie

Chicagowscy policjanci uczestniczą w kursach przygotowujących ich do interwencji w przypadku osób wykazujących objawy choroby psychicznej. Oficerowie przechodzą 8-godzinne szkolenie podczas którego dowiadują się jak rozmawiać z taką osobą by nie tylko jej pomóc ale nie doprowadzić do zaognienia sytuacji. Zapis o dodatkowym szkoleniu dla funkcjonariuszy pojawił się w raporcie federalnego departamentu sprawiedliwości odnośnie zaniedbań w departamencie policji Chicago, który został ujawniony w miniony piątek. Jednak policjanci z Wietrznego Miasta już wcześniej odbywali tego typu kursy. Do tej pory ukończyło je 2,500 funkcjonariuszy. Pracownicy numeru alarmowego 911, którzy także przechodzą podobne szkolenie często nie są w stanie stwierdzić, czy dzwoniąca osoba ma zaburzenia psychiczne. Dopiero po pojawieniu się patrolu policyjnego oficerowie mogą się przekonać czy osoba ta wymaga specjalnego traktowania. Nadkomisarz Eddie Johnson podkreślił, że celem departamentu policji jest upewnienie się, że w każdym rejonie miasta są funkcjonariusze, którzy nie tylko mogą natychmiast odpowiednio zareagować w przypadku bezpośredniego zagrożenia ale także udzielić odpowiedniej pomocy osobie zdezorientowanej z powodu jej stanu psychicznego.

1