Header

Chicago zapłaci kolejne, wysokie odszkodowanie

Rada Miasta Chicago zatwierdziła wysokie odszkodowanie dla mężczyzny niesłusznie skazanego za podwójne morderstwo w 1992 roku. Daniel Taylor w więzieniu spędził ponad 20 lat. Podczas tajnego głosowania radni zgodzili się na przyznanie mu zadośćuczynienia w wysokości 14.25 mln dolarów. Taylor miał 17 lat gdy został aresztowany a potem skazany za zbrodnie, której nie popełnił. Powiedział, że został zmuszony do przyznania się do winy. Od samego początku wiadomo było, że jest niewinny. W momencie gdy doszło do podwójnego morderstwa Taylor był w areszcie za spowodowanie zamieszek. Ten fakt policja jednak ukryła. Daniel Taylor w 2013 roku wyszedł na wolność po tym jak wyrok został unieważniony i złożył pozew przeciw miastu Chicago. „Chcę zapomnieć o tym co się stało i patrzę w przyszłość tym bardziej, że mam 7-letniego syna, który jest dla mnie całym światem” – powiedział mężczyzna. Rada Miasta zgodziła się także na wypłacenie prawie 2 milionów dolarów odszkodowania rodzinie Jose Nieves’a, który w 2017 roku został zastrzelony przez policjanta. Funkcjonariusz nie był wówczas na służbie.

1