Header

Chicago rozszerza program Safe Haven dla uczniów CPS

Władze Chicago rozszerzyły program Safe Haven dla uczniów szkół publicznych. Oznacza to, że podczas wiosennych ferii będą mieli dostęp do większej liczby placówek, gdzie nie tylko znajdą bezpieczne schronienie ale mogą liczyć na interesujące zajęcia a także darmowy posiłek. Dzięki zwiększeniu funduszu na ten cel na terenie Wietrznego Miasta opiekę będzie miało zapewnioną ponad 8 tysięcy młodych ludzi ( więcej niż przed rokiem, kiedy to opieką objęto ponad 2 tysiące dzieci i młodzieży).
Lista placówek działających w ramach programu Safe Haven dostępna jest na stronie internetowej cps.edu.

1