Header

Chicago podało szczegółowy plan szczepień

Władze Chicago opublikowały harmonogram szczepień przeciw koronawirusowi. W dalszym ciągu kontynuowane jest podawanie preparatu w fazie 1 A pracownikom służby zdrowia oraz mieszkańcom placówek opiekuńczych dla seniorów. 25 stycznia rozpocznie się etap 1B czyli szczepienie osób powyżej 65 roku życia, bezdomnych w schroniskach, pracowników sklepów spożywczych, przedszkoli, urzędu pocztowego, urzędników rządowych a także osób zatrudnionych w transporcie publicznym. Szczepienie tej grupy powinno zakończyć się w marcu. 29 marca Chicago planuje przejście do etapu 1C. Wtedy rozpocznie się podawanie szczepionki mieszkańcom od 16 do 65 lat zmagającymi się z różnymi schorzeniami a także innym pracownikom zatrudnionym w niezbędnych działach gospodarki. Drugi etap wyznaczono na 31 maja. Od tego dnia mają być szczepione wszystkie pozostałe osoby, które nie znalazły się we wcześniej wymienionych grupach. Dyrektor chicagowskiego departamentu zdrowia, doktor Allison Arwady zaznaczyła, że plan szczepień zależy od dostaw preparatu. Jeżeli Chicago otrzyma mniej szczepionki to daty te ulegną zmianie.

1