Header

Chicago ma nową stronę informacyjną

Chicago uruchomiło nową stronę internetową informationportal.igchicago.org. Znaleźć można na niej informacje w trzech kategoriach: budżet miasta, pracownicy miejscy i bezpieczeństwo publiczne. Strona będzie aktualizowana każdego dnia. Umieszczane na niej są także dane na temat funduszy przeznaczanych na konkretne departamenty i demografii w poszczególnych okręgach miejskich. W przyszłości pojawią się na niej także dane o liczbie aresztowań oraz raporty dotyczące działań policji.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1