Header

Chicago już rozpoczęło przyjmowanie uchodźców z Ukrainy

Chicagowskie organizacje, szkoły i rodziny przygotowują się na przyjazd uchodźców z Ukrainy. W tym tygodniu St. Nicholas Cathedral School w dzielnicy Ukrainian Village przyjęła trzech nowych uczniów, którzy opuścili Ukrainę z powodu rosyjskiej inwazji. Przyjechali oni do USA razem ze swoimi rodzinami. W sumie szkoła ta ma już 16 uczniów z Ukrainy. Dyrektor St. Nicolas, Anna Cirilli powiedziała, że darczyńcy przekazali uczniom z Ukrainy wiele potrzebnych im rzeczy. Wśród nich są nie tylko przybory szkolne ale także zabawki i inne przedmioty. Prezydent Joe Biden podczas swojego pobytu w Europie ogłosił wczoraj, że Stany Zjednoczone przyjmą 100 tysięcy ukraińskich uchodźców. Chicago przygotowuje się więc na przyjęcie dużej grupy uciekających przed wojną ludzi. Przypomnijmy, że liczna grupa uchodźców przybyła do USA także po wyjściu amerykańskich wojsk z Afganistanu.

1