Header

Chicago jednym z najciężej pracujących miast w USA

Chicago uznano za jedno z najciężej pracujące miasto w USA. Ranking opublikował WalletHub, który przeanalizował dane ze 116 największych, amerykańskich miast. Pod uwagę brano między innymi przeciętną liczbę godzin pracy, wskaźnik zatrudnienia, średni czas dojazdu do pracy a także ile osób zatrudnionych jest w więcej niż tylko jednym miejscu. Po dokładnej analizie stwierdzono, że Chicago jest na 4. lokacie pod względem godzin pracy, na 45. jeżeli chodzi o dojazd do pracy i na 40. jeżeli chodzi o osoby, które podejmują się pracy w więcej niż tylko jednym miejscu. W ogólnym rankingu Wietrzne Miasto uplasowano na 10. miejscu. Najciężej pracującym miastem jest natomiast San Francisco, tuż za nim Fremont także z Kalifornii, na trzecim Jersey, na czwartym Waszyngton a na piątym Nowy Jork.

1