Header

Carvana nie może sprzedawać samochodów w Illinois

Illinois zawiesiło licencję dealerowi samochodów Carvana. Zajmuje się on sprzedażą aut online. Powodem wstrzymania pozwolenia na działalność w naszym stanie są problemy z transferem aktów własności samochodów. Firmie zarzucono ponadto nadużycia w wydawaniu tymczasowych zezwoleń na rejestrację aut. Biuro Illinois Secretary of State jeszcze w lutym wszczęło dochodzenie w przypadku ponad 90 zażaleń złożonych przez konsumentów. Biuro zaznaczyło, że Carvana będzie musiała rozwiązać te sprawy. W oświadczeniu wydanym przez dealera stwierdzono, że zarzuty są bezpodstawne. Carvana to firma oferująca internetową sprzedaż samochodów. Dostarczane są one domu klienta już następnego dnia lub istnieje możliwość odebrania w tzw. automacie z których jeden działa w rejonie Chicago w Oak Brook. Klient ma 7 dni na podjęcie decyzji czy chce zatrzymać samochód czy nie.

1