Header

Burmistrz zapowiada zmiany w pobieraniu opłat

Burmistrz Lori Lightfoot i City Clerk Anna Valencia ogłosiły zmiany w pobieraniu opłat i kar miejskich. Władze Chicago chcą by mieszkańcy mogli skorzystać z ułatwionego systemu i nie płacili dodatkowych kar za opóźnienia w spłatach. Po pierwsze możliwe będzie rozłożenie ich na 6 miesięcy, zmniejszone zostaną kary za zwłokę w zakupie miejskich naklejek tzw. city sticker, osoby ukarane za wykroczenia, które nie są związane z prowadzeniem pojazdu nie będą narażone na utratę lub zawieszenie prawa jazdy. Dziś propozycje zmian przedstawione zostaną podczas posiedzenia Rady Miasta. Jeżeli radni je zatwierdzą mogą one wejść w życie już od września. Burmistrz zaznaczyła, że konieczne jest wprowadzenie zmian w systemie pobierania kar i opłat, który od wielu lat nie działa sprawnie a przede wszystkim na niekorzyść mieszkańców Wietrznego Miasta. Dodała, że dochód z mandatów z fotoradarów, za parkowanie czy innych wykroczeń drogowych wzrósł z 257.7 mln dolarów w 2008 roku do 344.9 mln w 2017. Z kolei ProPublica Illinois informuje, że 8 z 10 dzielnic, gdzie najczęściej mieszkańcy karani są mandatami zamieszkanych jest głównie przez Afroamerykanów.

1