Header

Burmistrz Rahm Emanuel zapowiada kolejne reformy policji

Burmistrz Rahm Emanuel wraz z wyznaczonym przez siebie tymczasowym nadkomisarzem Eddie Johnsonem poinformował o reformach, jakie w najbliższym czasie przeprowadzone zostaną w departamencie chicagowskiej policji. Natychmiast ma zostać wprowadzonych 25 zmian. Emanuel zaznaczył, że wśród nich są między innymi regularne spotkania z młodymi ludźmi na terenie Wietrznego Miasta by uchronić ich przed przynależnością do grup przestępczych, rozszerzenie programu specjalnego treningu dla oficerów w przypadku tzw. sytuacji kryzysowych, pomoc policjantom, u których istnieje podejrzenie wystąpienia choroby psychicznej a także przyspieszenie dochodzeń w sprawie niezgodnego z prawem działania funkcjonariuszy.
Rahm Emanuel zdecydował się na kolejną reformę policji po opublikowanym niedawno raporcie niezależnej komisji, która wytknęła wiele błędów popełnianych w departamencie. Dodajmy, że wcześniej rozszerzono program stosowania elektrycznych paralizatorów przez policjantów oraz dodatkowego wyposażenia ich w małe kamerki, które będą umieszczane na mundurach.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1