Header

Burmistrz Rahm Emanuel przedstawił program walki z przemocą w Chicago

Burmistrz Rahm Emanuel wygłosił w czwartek przemówienie podczas którego przedstawił plan walki z przestępczością w Chicago. Zapowiedział zaostrzenie prawa dla posiadaczy broni, zacieśnienie współpracy policji z organizacjami społecznymi i samymi mieszkańcami Wietrznego Miasta oraz rozszerzenie programu mentorskiego oraz zapewnienia dodatkowych miejsc pracy w sezonie letnim dla młodych ludzi ze środowisk szczególnie zagrożonych przestępczością. Podczas wygłoszonego prawie 40-sto minutowego przemówienia w Malcolm X College zaproszone przez władze miasta prawie 200 osób nagradzało burmistrza brawami. Oklaski pojawiły się po potwierdzeniu przez Rahma Emanuela planu zatrudnienia w ciągu najbliższych dwóch lat blisko tysiąca policjantów. W tym samym czasie przed budynkiem odbywał się protest. Jego uczestnicy twierdzili, że pojawienie się na ulicach większej liczby policjantów nie zapewni nam bezpieczeństwa. Konieczne są bardziej zdecydowane działania. Chicago od dłuższego czasu boryka się z narastającą przemocą. Liczba morderstw do jakich doszło w tym roku w Wietrznym Mieście jest wyższa niż w Nowym Jorku czy Los Angeles. Przypomnijmy, że głównie w strzelaninach zginęło w tym roku w Chicago ponad 500 osób.

1