Header

Burmistrz Emanuel dodał 12 katolickich szkół do Star Scholarship

Burmistrz Rahm Emanuel i dyrektor miejskich College’ów, Juan Salgado poinformowali o rozszerzeniu programu stypendialnego na 12 szkół katolickich. Star Scholarship został utworzony przez Emanuela w 2014 roku. W ciągu ostatnich 5 lat stypendia otrzymało ponad 6 400 uczniów CPS. Prawie 2/3 to uczniowie pochodzenia Latynoskiego i w 63 procentach dziewczęta. Stypendia od tysiąca do 50 tysięcy dolarów pozwalają młodym ludziom na kontynuowanie nauki na studiach. Rahm Emanuel powiedział, że wielu rodziców musi brać dodatkową pracę by zapewnić swoim uzdolnionym dzieciom dalszą edukację. Do Star Scholarship kwalifikują się uczniowie zamieszkali na terenie Chicago, szkołę średnią muszą ukończyć z wynikiem przynajmniej 3.0 GPA a dochód ich rodziców nie może przekraczać 50 tysięcy dolarów rocznie. Do programu stypendialnego dołączyła między innymi szkoła Holy Trinity High School.

1