Header

Burmistrz Chicago chce zapewnić równouprawnienie w zatrudnianiu kobiet

Burmistrz Chicago Lori Lightfoot podpisała rozporządzenie wykonawcze wzywające do przeprowadzenia publicznego audytu płac pracowników miejskich dwa razy w roku. Zaznaczyła, że to posunięcie ma na celu wyeliminowanie nierówności między mężczyznami a kobietami. Burmistrz podpisała rozporządzenie w obchodzonym w USA Miesiącu Historii Kobiet. „Audyt ten jest tak ważny, ponieważ będzie publicznym miernikiem tego, czy robimy postępy, czy nie aby upewnić się, że kobiety mają równe prawa w zatrudnieniu” – powiedział Lightfoot. Zgodnie z nowymi przepisami władze Chicago mają przeprowadzać audyt płacowy pracowników miasta w celu zidentyfikowania nierówności płci i rasy w wynagrodzeniach pracowników. Po analizie ma być publikowany raport wraz z wynikami audytu, w tym porównaniem wynagrodzenia według stanowiska, jednostki przetargowej, płci, rasy i pochodzenia etnicznego. Lori Lightfoot zaznaczyła, że wprowadzając rozporządzenie chce się upewnić, że kolejne administracje miejskie unikną sytuacji, w których kobiety innego koloru skóry – jak to określiła – „utkną w martwym punkcie” na gorzej płatnych stanowiskach. Pracownicy miejscy przejdą również szkolenie dotyczące rozwiązywania problemów związanych z przemocą i molestowaniem ze względu na płeć w miejscu pracy.

1