Header

Bruce Rauner ma podpisać ustawę o automatycznej rejestracji wyborców w Illinois

Ustawa zatwierdzająca automatyczną rejestrację wyborców w Illinois czeka na podpis gubernatora Bruca Raunera. Zgodnie z jej zapisem osoby starające się o prawo jazdy lub dokument tożsamości (tzw. ID) w Secretary of State (czyli w sekretariacie stanowym) mają być jednocześnie wpisywane na listę wyborców a mogą tego uniknąć w przypadku zaznaczenia w aplikacji, że nie chcą znaleźć się na tej liście. Projekt ustawy 1933 złożony w stanowym Senacie został zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne. Gubernator Rauner ma 6 dni na podpisanie nowej regulacji. Zwolennicy ustawy podkreślają, że pracownicy sekretariatu stanowego dzięki posiadanym informacjom wpisywaliby na listy wyborców tylko obywateli USA, uprawnionych do głosowania co w przyszłości uniemożliwiłoby udział w wyborach osobom nieuprawnionym. Naciski na zatwierdzenie ustawy o automatycznej rejestracji pojawiły się zwłaszcza po ostatnich, listopadowych wyborach kiedy to hakerzy z Rosji włamali się do systemu wyborczego Stanów Zjednoczonych i w samym Illinois przejęli dane ponad 90 tysięcy wyborców.

1