Header

Brandon Johnson spotkał się z prokuratorem generalnym Illinois

Burmistrz – elekt Chicago spotkał się z prokuratorem generalnym Illinois. Brandon Johnson rozmawiał z Kwame Raoulem o bezpieczeństwie publicznym, w tym problemach dotyczących handlu bronią a także przestępczości zorganizowanej. We wspólnych oświadczeniach prokurator generalny Illinois wraz z burmistrzem-elektem zwrócili uwagę na zakres współpracy nowej administracji Chicago z władzami stanu przy rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców Wietrznego Miasta. „Uzgodniliśmy, że w najbliższych miesiącach będziemy współpracować w celu egzekwowania konstytucyjnych standardów policyjnych, poprawy w szerokim zakresie kondycji także psychicznej naszych funkcjonariuszy i zapobiegania brutalnej przestępczości. Będziemy też pracować nad szybkim wdrożeniem dekretu umożliwiającego poprawę zaufanie do organów ścigania i zwiększenia skuteczności policji, a także na walce z narastającym problemem przemocy z użyciem broni. Zamierzamy ponadto bardziej wspierać ofiary brutalnych przestępstw” – czytamy w oświadczeniu Kwame Raoula i Brandona Johnsona.

1