Header

Borykające się z problemami finansowym CPS nie zawiesza letnich programów nauczania

Pomimo kryzysu budżetowego Chicagowskie Szkoły Publiczne zapewnią uczniom letni program nauczania. Jego koszt oszacowano na 12.7 miliona dolarów. Program przeznaczony jest dla uczniów ze słabymi wynikami oraz dla uczniów wymagających specjalnego nauczania. Ze względu na problemy finansowe zmniejszono jednak o 25 liczbę placówek gdzie prowadzony będzie program. Z programy podczas tegorocznych wakacji skorzystać ma 4,500 uczniów CPS. Przypomnijmy, że pod koniec maja legislatura stanowa nie zatwierdziła projektu budżetu Illinois na rok fiskalny 2017 a to może oznaczać, że we wrześniu szkoły publiczne w Wietrznym Mieście mogą pozostać zamknięte – powiedział prezes CPS, Forrest Claypool .

1