Header

Biznesmen Willie Wilson przeznaczył 150 tys. dolarów dla mieskzańców Chicago na zapłatę podatków od nieruchomości

Chicagowskie kościoły i biznesmeni postanowili pomóc mieszkańcom, którzy mają problemy z opłaceniem podatków od nieruchomości za 2016 rok. Willie Wilson przeznaczył na ten cel 150 tysięcy dolarów. Pieniądze trafią na niskooprocentowane pożyczki, udzielone dla osób zalęgających z zapłatą podatków. Jak już wcześniej informowaliśmy Dd 3 kwietnia mają czas mieszkańcy powiatu Cook na zapłacenie zaległych podatków od nieruchomości. Zgodnie z prawem z 12 do 8 miesięcy skrócony został czas (tzw. grace period) na uregulowanie opłat, które powinny wpłynąć do kasy powiatu w 2016 roku. Osoby, które nie zapłacą podatków muszą się liczyć ze znacznie wyższymi kosztami ponieważ ich zaległe opłaty trafią po 3 kwietnia na aukcję, na których prywatne firmy wykupią zaległe podatki a to oznacza, że naliczą one podatnikom procenty za nieuregulowane należności. W dalszym ciągu w powiecie Cook z zapłatą podatku zalega prawie 50 tysięcy właścicieli domów i innych nieruchomości.

1