Header

Biuro szeryfa powiatu Cook promuje FRO

Biuro szeryfa powiatu Cook rozpoczyna kampanię promującą świadomość na temat prawa dotyczącego zakazu posiadania broni palnej (FRO) w Illinois. W powiecie pojawiło się 50 bilbordów informujących o tych przepisach. „Dokładamy starań, aby przekazać ludziom, że to narzędzie jest dostępne i można z niego skorzystać” – powiedział szeryf Tom Dart. Prawo zezwala każdemu, kto obawia się o siebie lub innych, na złożenie petycji i stawienie się przed sędzią w celu wyrażenia tych obaw. Jeśli sędzia zgodzi się to lokalne organy ścigania mogą tymczasowo skonfiskować broń z domu. Zgodnie z FRO osoba, której skonfiskowano broń, ma 14 dni na złożenie wniosku o przesłuchanie w sądzie w celu odwołania się od decyzji. Broń nie jest niszczona i jest zwracana, jeśli sąd wyrazi zgodę. Ustawa została przyjęta w 2019 r. Jednak od tego czasu nie była zbyt często używana. Obrońcy ofiar przemocy domowej twierdzą, że FRO jest skutecznym narzędziem w przypadku kryzysu zdrowia psychicznego i potencjalnie w celu powstrzymania masowych strzelanin ale nie przemocy domowej.  Według National Coalition Against Domestic Violence posiadanie broni w sytuacjach, gdy może dojść do przemocy domowej zwiększa ryzyko zabójstwa o 500%. W styczniu 2024 r. w Illinois doszło do 19 zabójstw związanych z przemocą domową. W stanowym Senacie Illinois czeka ustawa, która umożliwi szybsze usuwanie broni z zagrożonych domów. Mowa o Karina Bill, która wymagałaby od sędziów wydania nakazu zajęcia broni wraz z nakazem ochrony, wymagając od organów ścigania doręczenia nakazu i odebrania broni w ciągu 48 godzin.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1