Header

Biblioteki publiczne zapraszają dzieci na zajęcia artystyczne

13 września rozpocznie się w chicagowskich bibliotekach publicznych program dla uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży szkolnej. ProjectArt przeznaczony jest dla osób w wieku od 3 do 17 lat pochodzących z rodzin o niskich dochodach. Będzie on prowadzony w roku szkolnym 2018/2019 nie tylko w Chicago ale także w Detroit, Los Angeles, Nowym Jorku, Miami i w Pittsburghu. Jego inicjatorem jest organizacja non – profit, która współpracuje z bibliotekami publicznymi. Młodzi ludzie będą mogli między innymi zapoznać się z technikami malarskimi i rzeźbiarskimi. Do tej pory w Chicago do programu zapisało 180 osób. Zajęcia prowadzone będą w naszym mieście w czterech bibliotekach a mianowicie w Chicago Lawn, Little Village, Northtown w bibliotece im Richard M. Daley.

1