Header

Bez REAL ID do maja 2023 roku

Mieszkańcy Illinois, którzy nie posiadają jeszcze REAL ID mogą być spokojni przynajmniej przez kolejne dwa lata. W wyniku pandemii koronawirusa, wymóg posiadania REAL ID w trakcie podróży, przesunięto na 3 maja 2023 roku. Sekretarz stanu Illinois Jesse White pochwalił przedłużenie terminu, potwierdzając, że lotniska nadal będą akceptować stanowe prawa jazdy i dowody osobiste. W celu uzyskania Real ID, mieszkańcy będą musieli odwiedzić placówkę Illinois Secretary of State Driver Services i dostarczyć dokumenty potwierdzające tożsamość, w tym numer Social Security, pisemny podpis oraz dwa dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania. Karta Real ID będzie kosztować tyle samo, co prawo jazdy ($30) lub stanowe ID ($20). Przypominamy, że przedłużono również datę ważności wszystkich praw jazdy i dowodów osobistych do 1 sierpnia 2021 roku. Nie dotyczy ono jednak komercyjnych praw jazdy. Odnowić dowód osobisty, prawo jazdy, czy tablice rejestracyjne możemy również online na stronie Illinois Secretary of State Driver Services.

1