Header

BBB ostrzega przed stroną internetową oferującą certyfikaty do restauracji

Better Business Bureau ostrzega konsumentów przed fałszywymi kartami upominkowymi zakupionymi na stronie internetowej Restaurant.com. Witryna założona w rejonie Chicago a dokładniej w Arlington Heights oferuje certyfikaty do ponad 20 tysięcy restauracji na terenie Stanów Zjednoczonych. W ciągu ostatnich 3 lat do BBB wpłynęło ponad 250 zażaleń od oszukanych klientów, którzy nabyli na tej stronie internetowej karty upominkowe, jak się okazało do zamkniętych już restauracji a w innych wypadkach działające nadal placówki gastronomiczne nie wyraziły zgody na wydawanie tego typu certyfikatów. W sprawie wszczęto postępowanie wyjaśniające o czym poinformowano zarządcę Restaurant.com. Jednocześnie BBB podkreślił, by nie mylić jej z inną witryną o podobnej nazwie Restaurants.com, która pomaga w zlokalizowaniu najlepszych restauracji w amerykańskich miastach.

1