Header

Awaryjny program ewakuacji Wietrznego Miasta

Chicago otrzyma 2.9 miliona dolarów z funduszu federalnego na opracowanie planu ewakuacji środkami komunikacji miejskiej. Argonne National Laboratory, instytucja zajmująca się badaniami a działająca pod auspicjami Uniwersytetu Chicago wspólnie z Pace i Metrą ma przygotować symulację na wypadek konieczności awaryjnego przetransportowania mieszkańców Wietrznego Miasta. Chicagowski węzeł komunikacji miejskiej jest drugim co do wielkości w Stanach Zjednoczonych. Argonne do opracownia planu ewakuacji wykorzysta nowoczesny program komputerowy, do którego wprowadzono dane dotyczące między innymi gęstości zaludnienia i dróg łączących Chicago z innymi miejscowościami . Program ewakuacji zostanie udpstępniony także innym , amerykańskim miastom.

1