Header

Aurora: Kary za szczekające psy

Rada Miasta Aurora wprowadziła poprawki do przepisów dotyczących posiadania zwierząt domowych. Właściciele psów, które szczekają dłużej niż 15 minut mogą zostać ukarani grzywną w wysokości 100 dolarów. Radni ograniczyli ponadto dozwoloną liczbę posiadanych zwierząt domowych. Mieszkańcy Aurory mogą maksymalnie mieć do czterech zwierząt domowych za które uznano tzw. zwierzęta towarzyszące lub gospodarskie i nie więcej jak dwa osobniki tego samego gatunku. Do zwierząt towarzyszących radni zaliczyli psy, koty, fretki, króliki, świnki morskie, chomiki lub inne podobne zwierzęta trzymane jako domowe. Jeżeli gospodarstwo domowe będzie zabiegało o posiadanie dodatkowego „pupila” to właściciele muszą przedstawić dowód na ich zaszczepienie, ponadto zwierzęta powinny posiadać mikroczip i być wysterylizowane lub poddane kastracji w ciągu 5 lat. Rada Miasta Aurora uznała, że zwierzęta (głównie psy) nie mogą zbytnio hałasować na zewnątrz przez więcej niż 15 minut w godzinach od 7 rano do 10 wieczorem i przez więcej niż 10 minut od 10.1 wieczorem do 6.59 rano. W przypadku udowodnienia, że doszło do zakłócania porządku właściciel może zostać ukarany mandatem. Osoba składająca skargę na hałasującego psa musi przedstawić dowód w postaci nagrania.

1