Header

Archidiecezja Chicago apeluje o ograniczenie kontaktu fizycznego podczas nabożenstw z powodu COVID-19

Archidiecezja Chicago   zaleciła księżom i wiernym ograniczenie kontaktu fizycznego podczas nabożeństw w związku z koronawirusem. Wcześniej podobną decyzję wydała diecezja Joliet. Zgodnie z zaleceniem metropolity Chicago, księżą przed podawaniem komunii świętej muszą myć ręce oraz stosować do tego środki antybakteryjne na bazie alkoholu. Do wiernych zwrócono się o zrezygnowanie z podawania sobie dłoni na znak pokoju. Osoby przystępujące do komunii świętej będą otrzymywały ją do rąk, kościoły mają też zrezygnować z podawania wina wiernym. Ponadto ludzie nie powinni trzymać się za ręce podczas modlitwy Ojcze Nasz. Archidiecezja zwróciła się też z apelem do wiernych, którzy są chorzy by nie brali udziału w nabożeństwach.

1